جارو شارژی بوش مدل BHN14090

از ۸۷۰,۰۰۰ تومان

تا ۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل BHN1840L

از ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل ‌‌‌BBHMOVE5N

از ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل BCH6ATH25

از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل BBHL2GOLD

از ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

تا ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل BHN12CAR

از ۷۹۰,۰۰۰ تومان

تا ۷۹۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بیشل مدل BL-VC-005

از ۸۸۰,۰۰۰ تومان

تا ۸۸۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی آاگ مدل CX7-35OKO

از ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل ‌‌‌BBHMOVE6N

از ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل BBH22042

از ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جارو شارژی بوش مدل BBH22451

از ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان


لیست مقایسه

برند


قابلیت جذب مایعات