تزریق پلاستیک پلیمر

تزریق پلاستیک پلیمر


تولیدکنندگان

02176228036
تهران
جاده آبعلی بعد از جاجرود منطقه کمرد خیابان تهران صنعت خیابان گنجینه فرعی دوم پلاک 201