آشنایی با استانداردهای ابزار یراق

استانداردها، کیفیت محصولات را نشان می دهند. استاندارد، یک روش توافق شده برای انجام کاری است که این روش می تواند در مورد تولید یک محصول، مدیریت یک فرآیند، ارائه خدمات و یا تهیه مواد باشد. استانداردها می توانند طیف گسترده ای از فعالیت های انجام شده توسط سازمان ها و یا مورد استفاده مشتریان خود را تحت پوشش قرار دهند. به عبارت ساده تر، استانداردها به کلیه بایدها، نبایدها و الزامات لازم برای طراحی و ساخت یک محصول که در قالب مدارک نوشته می شوند، گفته می شود.

استاندارد های ابزار یراق عبارتند از:

استاندارد IEC60900:2004

این استاندارد بین المللی در سال 2004 توسط کمسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) که یک سازمان جهانی در تولید استاندارد است، منتشر شده است. این استاندارد بین المللی نشان دهنده جزئیات طراحی و ساخت ابزارهای عایق می باشد. به عنوان مثال، ضخامت دسته عایق و نحوه تست هر نوع ابزار در این استاندارد تعریف شده است.

مارک VDE-GS

VDE، مؤسسه بین المللی تست برای لوازم مرتبط با مهندسی برق است و وظیفه تست، تأیید و مطابقت با استانداردهای ساخت و ایمنی ابزار و یراق را نیز دارد. شرکت‌ های تولید ابزار و یراق، لازم است چنین استانداردهایی را در تولید محصولات خود رعایت کنند. دلیل استفاده از VDE، حفظ ایمنی کاربر در حین کار با قطعات الکترونیکی می باشد.
قطعات فنی و موارد مصرفی که با مارک VDE-GS عرضه می‌ شوند، باید از نظر الکتریکی، تکنیکی، خطر داشتن پرتوهای رادیواکتیو و سایر خطرات، با استاندارد VDE و استانداردهای اروپایی و بین‌ المللی تطابق کامل داشته باشند.


بیشتر بخوانید: جدیدترین تکنولوژی های ابزار