ماسک های تنفسی و مقابله با آلودگی هوا

امروزه با توجه به آلودگی شدید هوا، یکی از بهترین روش ها برای محافظت از سیستم تنفسی، استفاده از ماسک های تنفسی است. ماسک های تنفسی به منظور حفاظت از سیستم تنفسی بدن طراحی شده اند و به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 •  ماسک های تصفیه کننده هوا
 •  ماسک های رساننده هوای اتمسفری

ماسک تصفیه کننده هوا

ماسک های تصفیه کننده هوا، ماسک هایی هستند که آلاینده های موجود در هوای مورد تنفس را می گیرند. این نوع ماسک ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

 1. ماسک های حذف کننده ذرات: همان گونه که از اسم این نوع ماسک مشخص است، از این ماسک ها جهت حفاظت در برابر گرد و غبار استفاده می شود. در طراحی این ماسک ها، از موادی مانند فیبر، نمد، کاغذ، پارچه و … استفاده می شود. این نوع ماسک ها، مطابق با استانداردهای جهانی و اروپایی به سه کلاس P،N و R تقسیم می شوند. کلاس های P و R شامل ماسک هایی هستند که فیلتر آن ها در برابر ذرات روغنی مقاومت دارند و کلاس N شامل ماسک هایی هستند که فیلتر آن ها در برابر ذرات غیر روغنی مقاوم است. این نوع ماسک ها بر اساس استاندارد بریتانیا به سه کلاس زیر تقسیم می شوند:
 • کلاس FFP1: در برابر آیروسل های جامد و مایع غیر سمی با تراکم 25 برابر حد مجاز مقاوم هستند.
 • کلاس FFP2: در برابر آیروسل های جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط با تراکم 12 برابر حد مجاز مقاوم هستند.
 • کلاس FFP3: در برابر آیروسل های جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یا با سمیت بالا با تراکم 50 برابر حد مجاز مقاوم هستند.
 1. ماسک های نجات: ماسک های نجات یا فرار جهت جلوگیری از نفوذ گازهای کشنده در محیط های مختلف و یا برای مناطقی که در آن کمبود اکسیژن و ازدیاد مونواکسید کربن وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرند.
 2. ماسک های حذف کننده گازها و بخارات: این نوع ماسک ها در برابر بخارها و گازهایی مانند آمونیاک، بخار فلزات سمی مانند جیوه، انواع گازهای سمی اسیدی و بخارهای ترکیبات شیمیایی مقاوم هستند. این ماسک ها به سه دسته ماسک های فیلتردار، ماسک های گازی و ماسک های کاغذی یا نمدی با کاور ذغال تقسیم می شوند.
 3. ماسک های الکتریکی تصفیه کننده هوا: این مدل ماسک ها به گونه ای طراحی شده اند که باعث عبور دادن هوا از یک بخش خاص به منظور حذف آلاینده ها می شوند. این حرکت به وسیله یک دمنده که معمولاً باتری است، انجام می شود.

 ماسک رساننده هوای اتمسفری

ماسک های رساننده هوای اتمسفری، اکسیژن را از هوایی غیر از هوای موجود در اطراف، تأمین می کنند و در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که میزان اکسیژن زیر 21 درصد باشد. این ماسک ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 1. ماسک های هوا رسان شیلنگی با مخازن خارج از محیط آلاینده: این نوع ماسک، هوای مورد را با استفاده از منبع ثابت هوای فشرده یا کمپرسور و از طریق شیلنگ تحت فشار انتقال می دهند. فشار این دستگاه نباید از 125Psi بیشتر شود. هم چنین طول شیلنگ این ماسک ها نیز از 25 تا 300 فوت متغیر است.
 2. ماسک های با مخازن کپسول سرخود: این نوع ماسک ها، هوای مورد نیاز را از طریق منبعی که با خود حمل می کنند، تأمین کرده و می توانند تا چهار ساعت نیز اکسیژن را فراهم نمایند.