فروشگاه بساز !

دامغان

شرکت سیم و کابل دامغان در سال 1369، با تولید انواع سیم های فشار ضعیف، فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1390، شرکت سیم و کابل دامغان با بازسازی، تجهیز خطوط تولید و آزمایشگاه های کیفی، توانست ظرفیت تولید خود را افزایش داد. این شرکت در حوزه تولید انواع سیم و کابل های افشان، کابل های قدرت، خودنگهدار، کابل های آلومینیومی و ... موفق به اخذ تأییدیه های متعددی گردیده است. در سال 1397 نیز، این شرکت توانست محصولات تولیدی خود را به دیگر کشورها به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه صادر نماید.

دسته‌بندی محصولات