فروشگاه بساز !

پچ پنل Cat6 UTP نگزنس 24 پورت

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان


پچ پنل Cat6 FTP لگراند 24 پورت

از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان


پچ پنل Cat6a SFTP لگراند 24 پورت

از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


پچ پنل Cat6 UTP لگراند 24 پورت

از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۷۵۰,۰۰۰ تومان


پچ کورد Cat6 FTP لگراند 5 متری

از ۲۸,۵۰۰ تومان

تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان


پچ پنل Cat6 STP لگراند 24 پورت

از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان


پچ کورد Cat6 SFTP لگراند 5 متری

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تا ۵۳۰,۰۰۰ تومان


پچ پنل Cat6a STP لگراند 24 پورت

از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان


پچ کورد Cat5e نگزنس 1 متری

از ۲۰,۰۰۰ تومان

تا ۲۰,۰۰۰ تومان


لیست مقایسه

برند