فروشگاه بساز !

نور صرام پویا

شرکت نورصرام پویا از سال 1381 به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح در حوزه انواع لامپ‌های گازی بخار جیوه، بخار سدیم و متال هالید با ظرفیت تولید سالیانه بالغ بر 2.500.000 شعله لامپ، فعالیت خود را در صنعت روشنایی آغاز نموده است. شرکت نورصرام پویا با تولید انبوه لامپ های کم مصرف، سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص داده است. این شرکت در سال 1391، اقدام به مونتاژ لامپ و پنل های فوق کم مصرف با کیفیت نموده است. این شرکت با اولویت قرار دادن بحث کیفیت و بکارگیری نیروهای متخصص، توانسته است محصولاتی قابل رقابت با بازار جهانی تولید نماید.

لامپ بخار سدیم استوانه ای 150 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۲۱,۰۵۰ تومان

تا ۱۲۱,۰۵۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 50 وات نور صرام پویا سرپیچ E27

از ۲۴,۲۱۰ تومان

تا ۲۴,۲۱۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم استوانه ای 400 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۳۳,۲۰۰ تومان

تا ۱۳۳,۲۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار جیوه بیضوی 250 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۷۲۷,۲۰۰ تومان

تا ۷۲۷,۲۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم استوانه ای 250 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۲۷,۸۰۰ تومان

تا ۱۲۷,۸۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 70 وات نور صرام پویا سرپیچ E27

از ۹۳,۶۰۰ تومان

تا ۹۳,۶۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم استوانه ای 35 وات نور صرام پویا سرپیچ E27

از ۱۰۷,۰۰۰ تومان

تا ۱۰۷,۰۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 400 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۳۳,۲۰۰ تومان

تا ۱۳۳,۲۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 35 وات نور صرام پویا سرپیچ E27

از ۹۶,۳۰۰ تومان

تا ۹۶,۳۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 250 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۲۸,۷۰۰ تومان

تا ۱۲۸,۷۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 150 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۲۱,۰۵۰ تومان

تا ۱۲۱,۰۵۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 350 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۹۳,۱۵۰ تومان

تا ۹۳,۱۵۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 210 وات نور صرام پویا سرپیچ E40

از ۱۳۷,۱۶۰ تومان

تا ۱۳۷,۱۶۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

لامپ بخار سدیم بیضوی 110 وات نور صرام پویا سرپیچ E27

از ۱۱۱,۶۰۰ تومان

تا ۱۱۱,۶۰۰ تومان


 • 5 ( 0 )

1 فروشگاه

دسته‌بندی محصولات