ثبت فروشگاه

جک سوسماری 20 تن مگا مدل T20

از ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری 2 تن مگا مدل GR2

از ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری 3 تن مگا مدل GR3X

از ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک روغنی 50 تن مگا مدل BR50

از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری 10 تن مگا مدل T10

از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری 2 تن مگا مدل GR2X

از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک گیربکس مگا مدل TR1200

از ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ تا ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

جک روغنی 50 تن مگا مدل MGD

از ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ تا ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری 15 تن مگا مدل T15

از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری 3 تن مگا مدل GR3

از ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لیست مقایسه

برند


نوع